לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - רכב

שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב

ראשון, 06 ינואר 2008

ב- 31 בדצמבר 2007 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שווי שימוש) (תיקון), התשס"ח- 2007
(להלן: "התקנות").

עיקר התיקון הינו העלאת סכום שווי השימוש ברכב שנזקף בשכר העובד באופן מדורג על פני 4 שנים.

במקביל תוקנו התקנות המתייחסות לניכוי הוצאות החזקת רכב.

עיקרי התיקון:

  1. שווי השימוש ברכב, הבא לשקף את טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב, יוגדל הדרגתית על פני 4 שנים.

פריסת הגדלת הזקיפה של שווי השימוש ברכב (₪ לחודש)

קבוצה הגדרת הקבוצה של רכב חדש שווי בשנת 2007 שווי שימוש בסוף התהליך שווי בכל שנה
ממחיר עד מחיר 2008 2009 2010 2011
*1   87,000 1,180 2,260 1,380 1,580 1,920 2,260
2 87,001 114,000 1,330 2,450 1,530 1,730 2,090 2,450
3 114,001 133,000 1,740 3,150 2,100 2,450 2,800 3,150
4 133,001 151,000 2,160 3,780 2,570 2,980 3,380 3,780
5 151,001 196,000 3,030 5,230 3,580 4,130 4,680 5,230
6 196,001 280,000 3,850 6,780 4,590 5,320 6,050 6,780
7 280,001 ומעלה 4,850 8,720 5,820 6,790 7,760 8,720
אופנוע L3     0 750 500 750 750 750

* קבוצה 1 תורחב כך שייכלל בה רכב שמחירו עד 92,000 ₪.
** בינואר 2008 יתעדכנו קבוצות המחיר בהתאם לשינויים במיסי קנייה ובשערי החליפין.

  1. ייזקף שווי שימוש על אופנוע שסיווגו L3 (ראה טבלה).
  2. הוצאות הרכב בגין רכב צמוד לעובד תוכרנה במלואן למעסיק. אין צורך בנוסחת הקילומטר השנתי, מ- 2008 ואילך.
  3. הוספה הגדרה ל"רכב תפעולי"- רכב שהוא רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961, או רכב המשמש בייצור הכנסה שאינו צמוד לרשות עובד. המשמעות כעת היא כי בגין רכב שאינו צמוד לעובד המשמש את צרכי המעביד, ההוצאות בגינו יותרו במלואן.
  4. ניכוי הוצאות החזקת רכב לעצמאים

הוצאות החזקת רכב שאינו אופנוע שסיווגו L3 ואינו רכב תפעולי, יותרו בניכוי בשנת המס 2008 ואילך כגבוה מבין סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב, ובין 45% מהוצאות החזקת הרכב (ולמעט אופנוע מסוג L3).

לגבי אופנוע שסיווגו L3- יותרו בניכוי ההוצאות בניכוי שווי השימוש או 25% מההוצאות- כגבוה מביניהם.

 1. להלן טבלת סיכום מרכזת:
  התרת הוצאות החזקת רכב התרת הוצאות החזקת אופנוע L3
מעביד צמוד כל ההוצאה תותר בניכוי במקביל יש לזקוף שווי כל ההוצאה תותר בניכוי במקביל יש לזקוף שווי
לא צמוד (רכב תפעולי) כל ההוצאה תותר בניכוי כל ההוצאה תותר בניכוי
עצמאי כגבוה מבין:
1. הוצאות הרכב בניכוי שווי רכב רעיוני.
2. 45% מההוצאה.
כגבוה מבין:
1. הוצאות החזקת אופנוע בניכוי שווי רעיוני.
2. 25% מההוצאה.

חוזרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

עדכון בנושא ניכוי הוצאות רכב הרשום על שם הבעלים

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני