הדפס דף זה
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - ניכויים וניכוי במקור

ניכוי מס במקור מספקים ונותני שירותים בשנת המס 2011

רביעי, 13 ינואר 2010

  1. קיימת חובה לנכות מס במקור מכל תשלום המבוצע לספק עבור נכס או שירות מכוח הצו שהוציא מס הכנסה, אם התקיים אחד מהמקרים הבאים:
   • המחזור של החברה כולל מע"מ בשנת המס 2009 עלה על 5,000,000 ₪.
   • חישוב המחזור לגבי חברות אם וחברות בנות שבהן היא מחזיקה לפחות 50% נעשה במאוחד, אולם, חברת הבת תידרש לנכות במקור רק אם המחזור שלה כולל מע"מ עלה בשנת 2009 על 980,000 ₪.
   • על פי הוראות ניהול ספרים שנקבעו על ידי מס הכנסה ומע"מ, החברה חייבת בניהול ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת 2011 ובנוסף גם באחת משלוש השנים 2007 עד 2009.
   • גוף שהוא מוסד ציבורי (מלכ"ר) לעניין מס הכנסה נדרש לנכות במקור אם באחת מהשנים 2007 עד 2009 מחזורו עמד על 3,100,000 ₪ לפחות או העסיק לפחות 10 עובדים.

החריג היחיד שלגביו אין חובה לנכות במקור הינו תשלום לספק או נותן שירותים הנעשה באופן חד פעמי בגין נכס או שירות שסכומם כולל מע"מ הינו לכל היותר 4,680 ש"ח.

 1. הניכוי במקור מתבצע על בסיס הסכום כולל מע"מ, של התשלום, השיק או ההעברה הבנקאית לרבות סכומים ששולמו כמקדמות או סכומים ששולמו בגין רכישת נכסים. שיעור הניכוי במקור שיש לנכות אם אין אישור מפקיד השומה על שיעור נמוך יותר, הינו 30%.
 2. חובת הניכוי במקור לגבי שיקים דחויים הינה במועד מסירתם לספק (ולא לפי מועד פירעונם בבנק).
 3. מתשלום בשווה כסף (לדוגמא: מתן מתנה לספק של מוצרי חשמל, העמדת רכב לרשותו של ספק וכדו'), יש לנכות מס במקור בשיעור מלא של 30%, בלי להתחשב באישור המס על ניכוי במקור שיש לספק.
 4. יש לבדוק מהו שיעור הניכוי במקור של הספק באתר של מס הכנסה שכתובתו: www.misim.gov.il/gmishurim/firstPage.aspx (יש להקליד את מספר התיק במע"מ של הספק). יש להדפיס את האישור ולשמור אותו כחלק ממערכת הנהלת החשבונות.
 5. מי שעובד באמצעות תוכנת "חשבשבת" זכאי להשתמש ללא תשלום בתוכנה "עד 1,000" של חברת "חשבשבת". התוכנה ניתנת להורדה בחינם מתוך האתר של "חשבשבת" לכל מי שמנוי ומשלם שירות שנתי עבור תוכנת הנהלת החשבונות הרגילה של "חשבשבת". תוכנת "עד 1,000" מתקשרת באופן אוטומטי לאתר של רשות המסים, שואבת ממנו באופן אוטומטי את שיעורי הניכוי של הספקים ומעדכנת ב"חשבשבת". חברות שיש להם מעל 1,000 ספקים נדרשים להירשם באתר של רשות המיסים על מנת לקבל באופן שוטף את שיעורי הניכוי במקור. למי שעובד עם תוכנת הנהלת חשבונות שאינה "חשבשבת" וחייב בניכוי במקור, מומלץ שיבדוק אם לתוכנה שעימה הוא עובד קיים שירות דומה.
 6. לגישת מס הכנסה נדרש לדווח במסגרת הדיווחים השוטפים על המשכורות (המבוצעים מידי חודש או חודשיים), על כל הסכומים ששילמה החברה לספקים, לרבות אלו שברשותם פטור מניכוי במקור. לאחר תום השנה נדרשת החברה (באמצעות מנהל החשבונות שלה) להגיש למס הכנסה טופס 856 המפרט את פרטי הספקים ונותני השירותים ואת הסכומים ששילמה להם החברה והסכומים שניכתה במקור, אם ניכתה.
 7. נבהיר כי אם מס הכנסה יגלה בביקורת שומות מס שיערוך לחברה שלא נוכה מס במקור מספק מסוים, הוא רשאי לדרוש מהחברה לשלם לו את סכום המס שלא נוכה (בצירוף הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות). בנוסף קיימת חשיפה כי ההוצאה ששולמה לא תותר בניכוי לחברה.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני