לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - השכרה למגורים

הקלה בשיעור המס ליחידים אשר משכירים את דירתם היחידה ושוכרים דירה אחרת

חמישי, 06 יולי 2023

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אשר אושר לאחרונה בכנסת, נוסף סעיף 122 (ו) לפקודה ובו ניתנה הקלה ליחידים אשר משכירים את דירתם היחידה ושוכרים דירה אחרת.

בהתאם לחוק, נקבע כי החל משנת המס 2023, לעניין חישוב הכנסות מדמי שכירות מהשכרת דירת מגורים יחידה בישראל רשאי היחיד לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה, עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף שקלים חדשים בשנה, לפי הנמוך, ובלבד שהתשלום ששילם, או חלקו, לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר.

המס ישולם רק על ההכנסות נטו מההשכרה, לאחר ניכוי ההוצאה המשולמת בגין השכרת הדירה המושכרת.

חישוב הניכוי יהיה עלפי בסיס התא המשפחתי - בהתאם ל"חזקת התא המשפחתי" הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין, יראו בחברי התא משפחתי כיחידה מיסויית אחת. לצורך עמידה בתנאי של יחידת בדירת מגוריה יחידה ייבחנו כל דירות המגורים של התא המשפחתי (בן זוגו המתגורר עמו דרך קבע וילדיו עד גיל 18 המתגוררים עמו, למעט ילד נשוי) הגדרת "בן זוג" בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין כוללת לרבות ידוע/ה בציבור.

(*) סעיף 122(ו) מתייחס למסלול המס של 10% והקלה אינה רלבנטית לדירות מושכרות הזכאיות לפטור ממס עד תקרה בסך של 5,471 (נכון לשנת 2023) לחודש.

הגדרות:

לעניין "דמי שכירות מוטבים" זה אחד מאלו:

  1. דמי שכירות בעד דירה בישראל ששכר המשלם למגוריו.
  2. תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות כהגדרתו בסעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין.
  3. תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית חולים גריאטרי כהגדרתו בסעיף 29ג לפקודת בריאות העם, 1940, בשנת המס.

 (*) ובלבד שדמי השכירות או התשלום השנתי, לפי העניין, לא שולמו לקרובו 

לעניין "קרוב " זה אחד מאלו:

  1. בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
  2. צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

לעניין "דירה מגורים יחידה" זה אחד מאלו:

  1. דירת מגורים שהיא דירתו היחידה בישראל ובאזור יהודה ושומרון וחבל עזה.
  2. יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997).
  3. יראו את הדירה כדירת מגורים יחידה בבעלותו, גם אם יש לו, בנוסף על הדירה, דירת מגורים שחלקו בה אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – אינו עולה על מחצית.

להלן כמה דוגמאות לשם הנוחות, הדוגמאות מובאות בחישוב חודשי למרות שנוסח התיקון מתייחס לחישוב שנתי.

 

דוגמא א

אדם המשכיר את דירתו היחידה בתל-אביב בסכום של 9,000 ₪ לחודש ושוכר דירה למגוריו בחיפה בסכום של 5,000 ₪, בהתאם לחוק החדש ישלם 10% מס על הכנסתו מדמי שכירות לאחר קיזוז הוצאות שכ"ד לפי החישוב הבא:

9,000-5,000=4,000

המס החודשי על הדירה:

4,000X10%=400

במידה ואותו משכיר יפעל לדווח על הכנסותיו משכירות לפי מסלול פטור ממס מהכנסות שכירות בהתאם לתקרת הפטור (נכון לשנת 2023 עומד על 5,471 ₪ לחודש).
החישוב יהיה כדלקמן: הכנסות משכירות בקיזוז תקרת הפטור

9,000-5,471=3,529

את התוצאה שמתקבלת נפחית מתקרת הפטור.

5,471-3,529=1,942

המשכיר יהיה פטור ממס בגובה 1,942 ₪ ועל 7,058 ₪ ישלם מס לפי שיעור המס השולי של המשכיר, אם נעשה חישוב לפי מדרגת המס הראשונה של 31%, המס יהיה בגובה 2,188 ₪.

טרום החוק החדש המאפשר קיזוז דמי שכירות, במסלול מס בשיעור מופחת של 10% היה על המשכיר לשלם מס בגובה 900 ₪ עבור הכנסה חודשית משכירות של 9,000 ₪.

דוגמא ב

באם נניח שאותו אדם שוכר דירה יקרה יותר בחיפה בגובה של 9,000 ₪.
בהתאם לתיקון לחוק ניתן לנכות הוצאות שכירות עד לגובה הכנסות משכירות או עד לתקרה של 7,500 ₪ לחודש לפי הנמוך (בהתחשב שמדובר בסכום קבוע ולא משתנה 90,000 שנתי) החישוב יהיה:

9,000-7,500=1,500

המס החודשי על הדירה:

1,500X10%=150

ובאם ידווח לפי מסלול הפטור הסכום לא ישתנה כמו בדוגמא א ויהיה 2,188 ₪ לחודש.

לסיכום, יש פה הטבת מס משמעותית ובאופן הזה רשות המסים מנסה להגדיל את מעגל המדווחים על הכנסות שכ"ד, כך שהן ידווחו גם ע"י המשכיר וגם ע"י השוכר (מה שבעבר לא היה) ובכך תקטין את גובה העלמות מס.

 

לתוצאת המס המיטיבה ביותר עבורכם

צרו קשר עם משרד רו"ח שטיינמץ עמינח

אולי יעניין אתכם גם: זכויות תושב חוזר ותיק |ניכוי במקור

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני