הדפס דף זה
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

תיקון הוראות סעיף 9(5א) לפקודה - הודעת רשות המסים

רביעי, 12 ינואר 2022

ברצוננו לעדכנכם כי בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2021-2022, שפורסם ביום 15.11.2021 תוקנו, הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ולפיו נקבעו שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטור בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית וזאת מכוח סעיפים 9(5)(א) ו-9(5)(א1) לפקודה. שתי התקרות מתייחסות לנכות שנקבעה לתקופה של 365 ימים ויותר.

בסעיף 9(5)(א) תוקן הנוסח כך שהתקרה הקיימת (628,800 ₪ ב- 2022) תינתן אך ורק לזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 1970. בנוסף, נוספה פסקת משנה (א1) ובה נקבעה תקרת פטור חדשה של 409,200 ₪ בשנת 2022 בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית של עיוור או נכה שלא נכללים בסעיף 9(5)(א). תחילת התיקון הינו מיום 1 בינואר 2022.

בהתאם להנחיית רשות המסים, עם מילוי טופס 101, עובדים הזכאים לפטור מהכנסתם מכוח סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, המקבלים תגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה בכל שנת המס, יצרפו אישור על זכאות זו ויהיו זכאים לתקרת הפטור הגבוהה. ככל שאישור זה מתייחס לחלק משנת המס, יש להפנות לפקיד השומה הרלוונטי לתיאום מס לצורך קביעת תקרת ההכנסה הפטורה. עובדים שלא יצרפו אישורים כאמור, יהיו זכאים לתקרת הפטור הנמוכה שנקבעה בסעיף 9(5)(א1) - 409,200 ₪, כאמור לעיל.

לקריאת הודעת רשות המסים בנושא, לחצו כאן.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני