לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

שימוש בשיקים לאור חוק הצמצום השימוש במזומן

שני, 24 יוני 2019

מטרת החוק לצמצום השימוש במזומן היא, בין היתר, לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים ו-"פתוחים" (כאשר לא כותבים את השם של מקבל התשלום על השיק), על מנת לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות העלמות מס והלבנת הון.  

עיקרי המגבלות* על תשלום/תקבול בשיקים בהתאם ל-"חוק לצמצום השימוש במזומן" ("החוק") הינם כדלקמן:

הוראות באשר לעוסק (במסגרת עסקו)

  • עוסק  יקבל או ייתן שיק, בכל סכום, רק כאשר שם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב** (בשיק מוסב).
  • עוסק יסב שיק ויקבל שיק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בשיק.

הוראות באשר לאדם פרטי

  • בשיק בין שני אנשים פרטיים:  החוק מגביל רק לגבי שקים בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, שניהם יכולים לשלם או לקבל שיק רק כאשר שם מקבל השיק  נקוב בשיק כמקבל (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב).
  • בשיק שאדם פרטי נותן לעוסק: בכל סכום של שיק, אדם פרטי  ייתן שיק לעוסק רק כאשר שם העוסק נקוב כנפרע  (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב).
  • בשיק שאדם פרטי מקבל מעוסק: החוק מגביל רק לגבי שקים בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול  לקבל שיק רק כאשר שמו נקוב בשיק כמקבל (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב). 
  • אדם פרטי יסב שיק ויקבל שיק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בשיק.

בהתאם להגבלות ב"חוק לצמצום השימוש במזומן" חל איסור על תשלום/קבלת שיק בלי שפרטי המוטב נקובים על גבי השיק כאשר מוסב השיק ו/או מקבל השיק הוא עוסק;
וכאמור, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים האיסור לקבל או לתת שיק, ללא פרטי המוטב, חל על תשלום בשיקים שסכומם גבוה מ- 5,000 ש"ח. כלומר, אדם פרטי יכול להעניק "שיק פתוח" לאדם פרטי אחר עד לסכום של 5,000 ₪ לכל היותר.

 (*) ההגבלות חלות על שיק עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.
 (**)  נסב - הוא אדם פרטי/ עוסק שלטובתו הוסב השיק.
 

​​בהתאם להנחיות בנק ישראל, בעת הסבה של שיק - את פרטי המסב והנסב יש לציין בגב השיק באופן הבא:  בחלק העליון – אם סכום השיק גבוה מ-10,000 ₪, או בחלק התחתון של גב השיק – אם סכום השיק נמוך מ-10,000 ₪.
כמו כן, כאשר אדם פרטי/עוסק מעוניין להסב/להעביר את השיק שקיבל לאחר, יוכל לעשות זאת ללא הגבלת מספר ההסבות אם סכום השיק הוא מתחת ל-10,000 ש"ח. בעת ההסבה נדרש לכתוב בגב השיק את השם ומספר הזהות של המסב וכן את שמו של הנסב על השיק.
כאשר אדם פרטי/עוסק מעוניין להסב/להעביר שיק שקיבל לאדם פרטי/עוסק אחר והסכום הוא מעל 10,000 ש"ח, ניתן לעשות זאת פעם אחת בלבד בציון שמו ומספר הזהות/ח.פ. שלו – כמסב השיק, וכן ציון שמו של הנסב על השיק. 
ואולם, אדם פרטי/עוסק שהסבו/העבירו אליו שיק בסכום גבוה מ-10,000 ש"ח, יכול להסב/להעביר את השיק פעם אחת נוספת רק לגוף פיננסי מפוקח (למשל – לבנק או לנותן שירותי תשלום כמו בנק הדואר).​ 

בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, תחילת האמור הינה מיום 01/07/2019.

לנוסח החוק עצמו, לחצו כאן
לדף מרכז בנושא באתר בנק ישראל, לחצו כאן 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני