לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

סמכות ‏המנהל ‏להורות ‏על‏ חלוקת ‏רווחים

שלישי, 15 ינואר 2019

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 תוקנו, בין היתר, הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה המאפשרות למנהל רשות המיסים להורות על חלוקת רווחים של "חברת מעטים" בכפוף לקיומם של תנאים מסויימים המנויים בסעיף.

לצד הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, נקבע בסעיף 81 לפקודה, כי ועדה של חמישה ובהם שלושה לפחות שאינם עובדי המדינה, תייעץ למנהל רשות המיסים בעניין השימוש בסמכות שהוענקה לו ("הוועדה המייעצת"), כאשר הוועדה המייעצת תיבחר על-ידי המנהל בשעת הצורך. בהמשך לאמור, פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי בנושא "סמכות ‏המנהל ‏להורות ‏על‏ חלוקת ‏רווחים ‏לפי‏ סעיף ‏77 לפקודה".

במסגרת החוזר, מובאות דוגמאות לאפשרות החלת הוראות סעיף 77 לפקודה. בנוסף, מובאים השיקולים שיילקחו בחשבון במסגרת הפעלת סעיף 77 לפקודה וכן שלבי הפעלת הסמכות לפי הסעיף האמור (סעיפים 3 ו-4 לחוזר).

תחולת החוזר והוראות סעיף 77 הינה החל מ-1.1.2017. בהתאם להוראות המעבר הוראות סעיף 77 יחולו גם על רווחים שנצברו עד למועד תחילתו ובלבד שחלפו חמש שנים מתום השנה הרלבנטית. בהתאם לכך, בשנת 2017 המנהל רשאי להורות על חלוקת דיבידנד ביחס לרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2011. בשנת 2018 המנהל יהיה רשאי להורות על חלוקת דיבידנד ביחס לרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2012, וכך הלאה.

לקריאת חוזר מ"ה לחץ כאן

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני