לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

יתרות חובה של בעלי שליטה

רביעי, 02 ינואר 2013

מיסוי חברות בישראל נעשה בשיטה הדו שלבית. דהיינו, בשלב ראשון משלמת החברה מס חברות על רווחיה, ובשלב שני משלם בעל המניות מס על משיכותיו מן החברה או כמשכורת או כדיבידנד.

כל משיכה של בעל המניות מעבר לשכר נטו או דיבידנד, וכן כל תשלום של הוצאה פרטית דרך החברה הינו חוב של בעל המניות לחברה. חוב זה מופיע בכרטיס מיוחד במערכת הנהלת החשבונות, ונקרא "יתרת חובה של בעל המניות".

יתרת חובה "נסגרת" או בהחזרת הכסף בפועל לחברה, או על ידי הגדרתה כמשכורת או דיבידנד ותשלום המס הרלוונטי. מאחר ומס הכנסה רואה את הסכומים אותם קיבל בעל השליטה כסכומי הנטו שנותרו בידו, הוא אף מגלם תשלום כדיבידנד, כך שהמס האפקטיבי יכול להגיע לשיעור של 47%, וזאת לאחר החלת מס יסף החל משנת 2013. רק באם בעל השליטה מתחייב לשלם מכיסו הפרטי את תשלום המס על דיבידנד כאמור, המס יהיה המס ה"רגיל" על דיבידנד לבעל שליטה בגובה 30% ועוד 2% מס יסף החל משנת 2013 כפועל יוצא מגובה הדיבידנד.

כל עוד יתרת החובה לא נסגרת, קיימות תקנות הקובעות את שיעור הריבית אותה על בעל השליטה לשלם בפועל בגין יתרת החובה, שבינתיים נותרת כהלוואה שהוא קיבל מהחברה, ובאם לא משולם מלוא סכום הריבית לחברה אזי יש לזקוף את הסכום שלא שולם כהכנסת עבודה נוספת בידי בעל השליטה. כלומר, קיימות בפועל שתי אפשרויות: או תשלום בפועל של הריבית על ידי בעל השליטה, ולחילופין, באם לא משולמת הריבית כאמור, זקיפת שווי כמשכורת בגין הריבית שלא שולמה. כמו כן עמדת רשויות מע"מ הינה כי הריבית אף חייבת בתשלום מע"מ.

עד ליום 2.12.2011 שיעור הריבית שנקבע בתקנות לענין הסעיף היה הצמדה למדד המחירים לצרכן + 4% ריבית לשנה (להלן: "שיעור הריבית הישן"). החל מיום 2.12.2011 שיעור הריבית לצורך הסעיף השתנה (להלן: "שיעור הריבית החדש") לשיעור של 5.24% לשנה (ללא הצמדה למדד).

שיעור הריבית החדש מתעדכן אחת לשנה. לשנת 2012 שיעור הריבית החדש הינו 6.24% ולשנת 2013 שיעור הריבית החדש הינו 5.47%. כאשר שיעור הריבית החדש משתנה אזי שיעור הריבית החדש לאחר השינוי יחול על יתרת ההלוואה ליום השינוי.

למותר לציין כי אחד הכרטיסים הראשונים אותם בודק מס הכנסה בדוחות המוגשים לו הינו כרטיס יתרות החובה של בעל השליטה, ובאם יתרת החובה לא נסגרת במשך כשנתיים – שלוש אזי מס הכנסה מזמן לדיון שומות אשר תוצאותיו עלולות להיות תשלומי מס בסכומים גבוהים.

בכדי לסגור יתרות חובה כאמור ניתן לשקול לקיחת הלוואה בנקאית "Back to Back" על ידי בעל השליטה ולהזרים את הכסף לחברה לכיסוי יתרת החובה, וזאת באם הריבית בה ניתן לקבל הלוואה בנקאית נמוכה מהריבית האמורה לעיל ובכך לחסוך את הפרשי הריבית. יש לציין כי עלולה לעלות בנושא זה טענה למלאכותיות מצד מס הכנסה ולכן מומלץ להתייעץ עם משרדנו מראש בנושא זה.

על כן, מומלץ מאוד לכל בעל שליטה לעקוב יחד עם מנהל חשבונותיו באופן שוטף אחר היתרה שלו מול החברה ולטפל ביתרות חובה מוקדם ככל האפשר, וזאת בכדי למנוע מצב בו יתרת חוב הולכת ותופחת למימדים שקשה להתמודד איתם ועלולים לגרור זימון לדיון ממס הכנסה.

ראוי לציין כי אם בעל השליטה נמצא ביתרת זכות (הזרים הלוואות בעלים לחברה מעבר לסכומים שמשך), ניתן לזקוף בגין יתרת הזכות הפרשי הצמדה שיהיו מצד אחד הוצאה מוכרת בחברה ומצד שני הכנסה פטורה בידי בעל השליטה. ריבית שתשולם מעבר להפרשי הצמדה תהיה אמנם הוצאה מוכרת בחברה, אך תחוייב בידי בעל השליטה במס שולי, לרבות חיוב אפשרי במס יסף החל משנת 2013.


כמשרד רואי חשבון אנו עומדים לרשותכם בליווי מקצועי ובמענה על כל שאלה בנושא.

חוזרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

הסדר ביטוחי לבעל שליטה בשנת 2012

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני