לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

חלוקת דיבידנד מוטב בשיעור 25% - תזכורת לצורך חישוב תנאי "ממוצע ההכנסות"

רביעי, 06 מרס 2019

ברצוננו להזכירכם כי למי שחילק 'דיבידנד מוטב' בשנת 2017 בשיעור מס מופחת של 25%, יש להקפיד כי סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019 ("להלן: שנות הבדיקה") למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו- 2016, מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין.

סוגי ההכנסות שיכללו בבדיקה האמורה הינם גם הכנסות ממשכורת וכן הכנסות אחרות מהחברה שחילקה את הדיבידנד המוטב, נניח כנגד חשבונית , אולם לא יכללו הכנסות מדיבידנד, לרבות מ'הדיבידנד המוטב'.
ככלל, תנאי זה נועד על מנת שההכנסה מה'דיבידנד המוטב' לא תשמש כתחליף להכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים לבעלי המניות מהחברה המחלקת, במישרין או בעקיפין.
יצויין כי עד סוף חודש מרץ 2020 ניתן עבור בעלי שליטה לשלם בונוסים בגין שנת המס 2019 על מנת להגדיל את משכורות 2019 וכך לעמוד ביעד ובתנאי האמור.
יודגש כי, בהתאם לעמדת רשות המיסים, עמידה בתנאי זה תיבדק על ידי פקיד השומה לגבי כל אחת משנות הבדיקה ומשום כך עולה הצורך להקפיד בבדיקת עמידה בתנאי האמור בכל שנת מס.

היה ולא התקיים התנאי האמור באחת משנות הבדיקה, הדבר יבוא לידי ביטוי בעת עריכת שומה לדוח שיוגש לשנת המס בה חולק הדיבידנד המוטב. 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני