לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

בחינת הפחתת מקדמות מס שוטפות לשנת 2020

שלישי, 18 אוגוסט 2020

כידוע, בהתאם לפקודת מס הכנסה, כל נישום רשאי לבקש[i] מפקיד השומה להקטין את המקדמה או לפטור לגמרי מתשלומה אם לדעתו סכום המקדמות שנתבע לשלם בשנת המס, יעלה להערכתו על סכום המס שיגיע ממנו ביחס לאותה שנה. 

כמו כן, נזכיר כי בהתאם להודעת רשות המיסים, ובהתאם לחקיקה שאושרה בתקופת הקורונה, סכומי מקדמות אשר שולמו על ידי נישומים בגין חודשים ינואר ופברואר 2020, יוחזרו להם במלואם או בחלקם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת 2020, יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו. 

עם זאת, ברצוננו להסב תשומת ליבכם כי מי שביקש להקטין מקדמות מס, בין במישרין או באמצעות המייצג, ובקשתו אושרה, אך לאחר שהגיש את הדו"ח השנתי לאותה שנה התברר כי המס על-פי הדו"ח עולה על סכום המקדמה המופחתת, יחויב בריבית והפרשי הצמדה לתקופה מאמצע שנת המס (ה-1 ביולי) עד תום שנת המס, או עד יום תשלום המקדמה, לפי המוקדם, על ההפרש שבין סכום המקדמה המופחתת ובין המס לפי הדו"ח, או סכום המקדמה המקורית - לפי הנמוך מביניהם.

במילים אחרות, יש לזכור כי מחשבי רשות המיסים בנויים כך שמוטל קנס על הנישום וזאת כאשר מתברר כי ההקטנה/הפחתה של המקדמות איננה מוצדקת. 

לאור האמור, מומלץ להעריך, כל אחד בעסקו שלו, את ההתפתחויות הצפויות בעסק, ולאמוד את הרווח החזוי בעסקו וככל שרלוונטי, להחזיר את המקדמות שהופחתו/בוטלו , גם אם באופן חלקי, וזאת על מנת להימנע ממס גבוה בסוף השנה ומהטלת ריבית וקנסות כאמור לעיל.

 


[i] באמצעות הגשת טופס 2216א ממולא ומנומק כנדרש, המופיע באתר רשות המיסים.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני