הדפס דף זה
חוזרים מקצועיים - מע"מ

חובת דרישת חשבונית מס

חמישי, 28 יולי 2016

בהתאם לחוק מע"מ, במקרים של רכישת נכסים או שירותים על ידי קונה מוטלות מס' חובות מסויימות על הקונה וזאת במטרה מוצהרת למנוע אפשרות להעלמת מס.

כך, בעת רכישת נכסים או שירותים בשווי של למעלה מ-310 ₪ אך פחות מ-20,000 ₪, חלה חובה על הקונה לדרוש מהמוכר חשבונית מס, וזאת ללא קשר כי באופן רגיל היה דורש הקונה חשבונית על מנת לנכות את מס התשומות הכלול בה.

חשוב להדגיש הוראה זו במיוחד שכן היא מלווה בסנקציה פלילית מפורשת בס' 117(א)(15) לחוק מע"מ, ובכך משמשת כמכשיר נוסף בידי המחוקק אשר יביא להנפקת חשבוניות כדין על ידי המוכר בנוסף להוראות החלות עליו ממילא.

במקרים בהם ערך הנכסים או השירותים עולה על 20,000 ₪, קיימת חובה על הקונה לדרוש חשבונית מס ממוכר שהוא עוסק מורשה, וכן לא לשלם באמצעות שטרי כסף. באם התשלום מבוצע באמצעות שיק מוסב, יש להוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו, ומספר העוסק (מס' רישום שלו במשרדי מע"מ).

יובהר כי ההוראה לדרוש חשבונית מס חלה על כלל סוגי העוסקים והורחבה לכלל החייבים במס (לרבות מוסד כספי או מלכ"ר).  

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני