לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מע"מ - כללי

תיקון 41 לחוק מע"מ: מעבר לדיווח לפי בסיס מזומן לגבי מתן שירותים

שני, 04 יולי 2011

לאחרונה, פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ1 .

התיקון התקבל בכנסת ב-6/6/2011, והינו בתחולה רטרואקטיבית מיום 1/1/2011.

הוראה דומה הייתה קיימת גם לשנות המס 2009-2010 (במסגרת הוראת שעה).

התיקון קובע כי בשירות שניתן על ידי עוסק אשר חלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973 (להלן- "הוראות ניהול פנקסים"), ושמחזור העסקאות שלו נמוך מ-15 מיליון ש"ח בשנה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל, קרי- לפי בסיס מזומן.

עוסק החייב במע"מ על בסיס מזומן נדרש להוציא חשבונית מס תוך 7 ימים מיום קבלת התמורה.

מספר דוגמאות להמחשה:

  1. עוסק המעניק שירותים ומחזור עסקאותיו נמוך מ-15 מיליון ₪ בשנה מקבל מזומן עבור מתן שירות. העוסק נדרש להוציא חשבונית תוך 7 ימים ממועד קבלת המזומן (ולא מיום מתן השירות).
  2. עוסק המעניק שירותים ומחזור עסקאותיו נמוך מ-15 מיליון ₪ בשנה מקבל שיק דחוי עבור מתן שירות. העוסק נדרש להוציא חשבונית תוך 7 ימים ממועד פירעון השיק בבנק (ולא מיום מתן השירות או מיום קבלת השיק הדחוי).

על שירות שניתן על ידי עוסק אשר חלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות ניהול פנקסים, ושמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ש"ח בשנה, ימשיך לחול הדין ששרר בעבר, דהיינו, חיוב במס עם נתינת השירות- לפי בסיס מצטבר. כאשר מדובר בשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת התשלום או עם גמר מתן השירות, כמוקדם מביניהם.

למען הסר ספק, במקרה בו הוצאה חשבונית מס עם מתן השירות ולפני קבלת התמורה, בדרך כלל לפי דרישת הלקוח, הדיווח יעשה בדוח התקופתי של החודש בו הוצאה החשבונית (ולא ניתן יהיה לדחות את הדיווח עד למועד קבלת התמורה).

דוגמא להמחשה: עוסק מוציא חשבונית ב-30/6 ומקבל את התמורה ב-1/8. במקרה כזה, על העוסק לשלם את המע"מ ב-15/7 (ולא ניתן לדחות את התשלום עד למועד קבלת התמורה).

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

  1 חוק מס ערך מוסף (תיקון מספר 41), התשע"א -2011

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני