לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מע"מ

דיווחי מע"מ לשנת 2016

ראשון, 21 פברואר 2016

חובת הדיווח המפורט

חובת הדיווח המפורט למע"מ תחול בשנת 2016 על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:

  1. עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים, ואשר חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות. כאשר מדובר בשותפות או באיחוד עוסקים, יחול האמור לעיל על דיווחי השותפות או האיחוד באם אחד השותפים או אחד העוסקים באיחוד מקיים את התנאים האמורים לעיל.
  2. עוסק שלא מתקיים בו האמור לעיל ומחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.
  3. מלכ"ר אשר מחזורו השנתי עולה על 20 מיליון שקלים חדשים.
  4. מוסד כספי אשר מחזורו השנתי עולה על 4 מיליון שקלים חדשים.

יובהר כי חובת הדיווח המפורט אינה תלויה בקבלת הודעה מרשות המסים, ובהתאם, אין באי קבלת הודעה בכדי לפטור את חייבי הדיווח המפורט העונים לאחד מהקריטריונים דלעיל מחובה זו.

מועדי הדיווח

דוח תקופתי

את הדוח התקופתי יש להגיש עד ל – 15 לחודש העוקב.

החל משנת 2016, כל עוסק שחייב בדיווח מפורט כאמור לעיל, יחוייב להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד (כלומר, לא ניתן יהיה לדווח בפנקס, ואף לא ישלחו פנקסים לעוסקים אלו). גם עוסקים אשר לא חייבים בדיווח מפורט כאמור לעיל יוכלו לדווח באופן מקוון לפי בחירתם. הדיווח המקוון יכול להעשות דרך האינטרנט באמצעות שם משתמש וסיסמא. דוח תקופתי המוגש באופן מקוון ניתן להגיש עד ל – 19 לחודש, ויש לשלם את התשלום התקופתי עם הדיווח. לחילופין, ניתן להפיק שובר לתשלום בבנק הדואר, ויש לשלם אותו תוך יומיים מהדיווח אך לא יאוחר מהמועד האחרון לדיווח. לעמדת רשות המיסים, הכוונה לתשלום שובר בבנק הדואר שיבוצע עד שני ימי עסקים לאחר ה-15 לחודש.

דוח מפורט

את הדוח המפורט ניתן להגיש עד ל – 30 לחודש.

עוסק יכול לבחור להגיש דוח מפורט במקום דוח תקופתי. כלומר, במקום להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון עד ל – 19 לחודש ולאחר מכן את הדוח המפורט עד ל – 30 בחודש, ניתן להגיש דוח מפורט עד ל – 22 לחודש, שיחשב גם כדוח תקופתי, בתנאים הבאים:

  • הדוח המפורט יוגש באופן מקוון בלבד, ותשלום המס הנובע מהדוח אף הוא ייעשה באופן מקוון בלבד.
  • הדו"ח ימצא תקין.
  • לא ניתן יהיה לשנות בדוח התקופתי המקוון את הנתונים שנגזרו מהדוח המפורט (סה"כ עסקאות, סה"כ תשומות וסכום המס לתשלום).
  • לאחר אישור הדוח המפורט המקוון, וכחלק בלתי נפרד מהליך הגשת הדוח, יבוצע מעבר למסך ביצוע התשלום והתשלום יבוצע בצורה מקוונת.

 

לצורך קבלת מענה על שאלות, תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים, שמספרו 4954* (*מסים), או 02-5656400; כמו כן ניתן לפנות בדוא"ל: mokedreshut@shaam.gov.il

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני