לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - חוקי עידוד

תיקון לחוק האנג'לים

חמישי, 11 פברואר 2016

במטרה לנסות ולהקל על פעילותן של חברות הזנק ועל משקיעים המעוניינים להשקיע בחברות מסוג זה, הוכנסה החל משנת 2016 קטגוריה חדשה של השקעה בחברות המוגדרות כ"חברות מתחילות", ואשר תזכה את המשקיע בהכרה בהשקעתו כהוצאה מוכרת, וזאת עד לסכום השקעה של 5 מיליון ש"ח. "חברה מתחילה" צריכה לעמוד בכל התנאים הבאים:

  1. במועד ההשקעה טרם חלפו 48 חודשים מיום התאגדות החברה, ולגבי חברה הפועלת באזור פיתוח א' - 60 חודשים. במידה והחברה קיבלה סיוע מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - 12 חודשים מתום תקופת הסיוע באם הוא מאוחר יותר מהמועדים שלעיל.
  2. היקף המכירות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 4.5 מיליון שקלים חדשים, והיקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 2 מיליון שקלים חדשים.
  3. סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה לא עלה על 12 מיליון שקלים חדשים, וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה לא עלה על 3 מיליון שקלים חדשים.
  4. היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה עד למועד ההשקעה, ובכלל זה סכום ההשקעה המזכה, אינו עולה על 12 מיליון שקלים חדשים.
  5. רואה החשבון של החברה אישר כי מתקיימים בחברה, במועד ההשקעה, כל התנאים שלעיל.
  6. הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אישרה בטרם ההשקעה כי החברה אכן נחשבת כ"חברה מתחילה".

 

משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח ושות' עומד לרשותכם לכל שאלה בנושא. 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני