לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני מקיף במשק ("חובת ביטוח פנסיוני מכח צווי הרחבה - הסדרים מיטיבים")

רביעי, 09 אפריל 2008

*חובת ביטוח פנסיוני מכח ציווי הרחבה - ("הסדרים מיטיבים")

ערך: יעקב זלוטניק

 

הענף

פרסום ברשומות

תחולה

שיעור התשלומים

הערות

בנייה ועבודות ציבוריות י"פ 4760 התשנ"ט עמ' 345  כל העובדים בענף הבנייה והעבודות 
הציבוריות החל מיום 31/3/1995.
קרן פנסיה מעסיק 12% (פיצויים
+תגמולים) עובד 5.5% (תגמולים)
השכר המבוטח הוא השכר התעריפי 
ותוספות כפי שהוגדר בצו הרחבה
הובלה  י"פ 5663 התשס"ז עמ' 2696 נהגי רכב משא להובלת מטענים שמשקלו עולה על 4 טון, המועסקים בחברות הובלה. החל מיום 13/5/2007. קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים 
מעסיק 12%
(פיצויים+תגמולים) 13.33% 

עד 2.5% 
(אכ"ע) 
מעסיק 2.33% (השלמת פיצויים) 
מעסיק 2.45% (אכ"ע)+ ביטוח מחלה
עובד 5.5% (תגמולים) 
5%
הבסיס לעניין הפרשת דמי גמולים- 150% מהשכר המשולב המפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, ותק ותוספת מקצועי
חברת כח אדם י"פ 5326 התשס"ד 1/9/2004 עמ' 3872 עובדי חברות כח אדם בסקטור העסקי בלבד.
בסקטור הציבורי חלה חובת השוואת תנאים. 
מיום 2/8/2004.
קרן פנסיה 
מעסיק 12% (פיצויים+תגמולים) 
עובד 5.5% (תגמולים)
- בתום תשעת חודשי עבודה 
- עובד שהתקבל לעבודה ויש לו תוכנית ביטוח- בתום 3 חודשי עבודה. 
- עד תחילת הביטוח בקרן הפנסיה יש לרכוש ביטוח למקרה פטירה על סך 100,000 ש"ח. 
למקרה של אכ"ע הבטחת פיצוי, בשיעור 50% מהשכר
חקלאות י"פ 4965 התשס"א עמ' 1759 כל העובדים בענפי החקלאות, האריזה, הדרים נשירים ופרחים, גננות נוי ומשתלות. 
החל מיום 14/1/2001.
עובד זמני או בניסיון *עובדים קבועים, 
פנסיית יסוד חודשיים ועונתיים 
מעסיק 6% (תגמולים) יווסף מרכיב הפיצויים בשיעור 4.5%. 
עובד 5.5% (תגמולים)
 
יהלומים  י"פ 5353 התשס"א 27/12/2004 עמ' 900 כל עובד המועסק בתעשיית היהלומים החל מ 31/10/2004 קרן פנסיה 
מעסיק 12% (פיצויים+תגמולים) 
עובד 5.5% (תגמולים)
 
מוסכים י"פ 4364 התשנ"ו עמ' 1006 כל העובדים במוסכים החל מיום 24/12/1995 קרן פנסיה- יסוד או מקיפה. 
מעסיק 6% (תגמולים) 
עובד 5.5% (תגמולים) 
*קרן פנסיה מקיפה תוספת 6% פיצויים.
המעסיק רשאי לקבוע אם לבטח בקרן יסוד או מקיפה
7 מורי דרך מוסמכים  י"פ 4934 התשס"א עמ' 403 מורי דרך בעלי רשיון תקף להדרכה בתיירות החל מיום 26/5/1999 מעסיק8.33% (פיצויים) 
מעסיק 5% (תגמולים) 
עובד 5% (תגמולים)
בצו הרחבה נקבע כי הכספים יופקדו בקופ"ג לתגמולים ופיצויים. 
8 נקיון ותחזוקה י"פ 2574 התש"ם עמ' 189 כל העובדים בנקיון ותחזוקה אצל מעבידים במפעלי נקיון ותחזוקה החל מיום 1/11/1979 מעסיק 6% (תגמולים) 
מעסיק 8.33% (פיצויים) 
בגוף הצו לא נקבעה השתתפות העובד בתוכנית הפנסיה
בצווי הרחבה מאוחרים יותר נקבע כי תשלומי המעסיק והעובד יהיו בשיעור של 6% מעסיק (תגמולים) ו 5.5% עובד (תגמולים).
9 מלאכה, תעשייה ותחנות דלק (מסגרת) י"פ 1292 התשכ"ו עמ' 2027  כל העובדים בענפי המלאכה התעשייה ותחנות הדלק החל מיום 1/8/1966 קרן פנסיה- יסוד 
מעסיק 6% (תגמולים) 
עובד 5.5% (תגמולים)
בגוף הצו נקובים שיעורים נמוכים. בצווי הרחבה מאוחרים עודכנו השיעורים. 
10 מתכת, חשמל ואלקטרוניקה מלאכה ותעשייה זעירה (מסגרת)  י"פ 5332 התשס"א עמ' 86 העובדים בענפי המתכת החשמל והאלקטרוניקה המעסיקים עד 20 עובדים, בצו מפורטים הענפים עליהם יחול הצו, כ 50 במספר. החל מיום 27/9/2004 קרן הפנסיה ביטוח מנהלים השכר 
מעסיק 12% 14.33% משולב ופרמיות 
עובד 5.5% 5% מדודות עד- 30% מהשכר 
לא יחול על עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.
11 מסחר י"פ 2412 התשל"ח עמ' 1161 עובדים אצל מעבידים בענפי היבוא היצוא והמסחר בסיטונות בשירותים ובענפים שפורטו בצו (כ 240 ענפים) החל מיום 13/5/1984.  מעסיק 5% (תגמולים) 
עובד 5% (תגמולים) 
הצו חל על מעסיקים במחוזות תל אביב והמרכז בלבד 
12 שמירה ואבטחה י"פ 1976 תשל"ו עמ' 529  שכירים המועסקים בעבודת כפיים אצל מעביד בענף השמירה. הביטוח יחל בתום תקופת הנסיון רטרואקטיבית לתחילת העבודה החל מיום 31/12/1973 מעסיק 6% (תגמולים) 
מעסיק 4% (פיצויים) - עובד יומי 
מעסיק 8.33% (פיצויים)-עובד חודשי 
עובד 5.5% (תגמולים) 
בצו מפורטים תפקידים נוספים המחייבים בביטוח פנסיוני (שומרי ראש, קציני בטחון וכו')
13 תעשייה (מסגרת) י"פ 5525 התשס"ו עמ' 3105 כל העובדים בתעשייה למעט מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה. החל מיום 7/5/2006  קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים 
מעסיק 12% (פיצויים+תגמולים) 
13.5% (פיצויים+תגמולים) עד 2.5% (אכ"ע) 
עובד 5.5% (תגמולים) 5% (תגמולים)
שכר מבוטח- משולב לרבות תוספות מחלקתיות שכר עידוד עד 30% מהשכר, תוספת משמרות אם היא משולמת מכח הסכם קיבוצי כללי . מדמי הבראה ישולמו לקרן פנסיה דמי גמולים: 5% (מעסיק) + 5% (עובד) 

*הערות

  1. בטבלה רוכזו עיקרי הוראות צווי ההרחבה ומראי המקום. יש לבחון בקפידה הוראות הצווים כפי שפורסמו ברשומות וזאת טרם גיבוש מסקנות
  2. טרם בחינת זכאות לפנסיה מכוח צו הרחבה יש לבדוק הוראות הסכמי עבודה כלליים או מיוחדים שחלים על המעסיק כיוון שבחלק מהצווים לא הורחבה חובת הביטוח הפנסיוני או שהורחבה באופן חלקי, או שההסכם הקיבוצי הכללי לא הורחב.
  3. לקביעת אפיק הביטוח הפנסיוני שנקבע בצו הרחבה אין משמעות לאור סעיף 20 לחוק פיקוח על שירותים פיננסייים (קופות גמל).
  4. יש לתת הדעת על המועד הראשון להפקדת דמי גמולים לקרן (תגמולים ופיצויים).
  5. החל מ- 1/1/1995 בוטלה תוכנית יסוד בקרנות הפנסיה החדשות. בשיעורי תשלום של 11.5% מבוטח העובד בתכנית מקיפה.
  6. בחלק מצווי ההרחבה נקבע כי ההוראות יחולו רק על סוג עובדים מסויים ("עובדי כפיים").
  7. הגדרת תעשיה בספר "הסיווג של ענפי הכלכלה- הלמ"ס": "מפעלים העוסקים בהפיכת חומרים או רכיבים למוצרים חדשים בעזרת תהליכים מכניים או כימיים... כולל גם הרכבת חלקים של מוצרים..."

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני