לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

תיאום דמי ביטוח לאומי

שלישי, 13 מאי 2014

על פי חוק הביטוח הלאומי, עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא. בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או למקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

כדי למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת, אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי.

להלן הזכאים לתיאום דמי ביטוח:

 • עובד אצל שני מעסיקים או יותר
 • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר (לעניין ניכוי דמי ביטוח, המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה כמעסיק משני)
 • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר

ובלבד שהם עונים על אחד התנאים האלה:

 • הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (5,453 ₪ לשנת 2014)
 • הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח (43,240 ₪ לשנת 2014)

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, יכול לקבל אישור לתיאום דמי ביטוח, שאותו יגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה, ועל פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח בהתאם.

הפקת אישור לתיאום דמי ביטוח - לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם עד 60% מהשכר הממוצע

במקרה זה ניתן לבצע את תיאום דמי הביטוח באחת מהדרכים הבאות:

 1. באמצעות טופס הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי (בל/644):
  העובד יגיש אל המעסיק המשני, ומקבל הפנסיה יגיש למשלם הפנסיה, נוסף על הצהרת העובד בטופס 101 על מעסיקו המשני גם טופס הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי.
  על פי הצהרות אלה, יזין המעסיק המשני בתוכנת השכר את סכום ההכנסה של העובד או של מקבל הפנסיה אצל המעסיק העיקרי, ויתקבל אצלו אישור אוטומטי על ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המופחת.
  על המעסיק לשמור אצלו את טופסי ההצהרה.
  את טופס ההצהרה יש למסור למעסיק ביום תחילת העבודה או תחילת קבלת הפנסיה, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס.
  דוגמה לביצוע התיאום:
  שכרו של העובד אצל המעסיק העיקרי הוא 3,000 ₪
  שכרו של העובד אצל המעסיק המשני הוא 2,500 ₪
  המעסיק המשני יזין בתוכנת השכר שלו את סכום ההכנסה של העובד אצל מעסיקו העיקרי - 3,000 ש"ח, ויתקבל אצלו אישור אוטומטי לניכוי בשיעור המופחת בסך 2,453 ₪ (לשנת 2014).
 2. באמצעות אתר הביטוח הלאומי באינטרנט:
  העובד יוכל להפיק בעצמו אישור לניכוי בשיעור המופחת דרך אתר הביטוח הלאומי באינטרנט. את האישור שהפיק ימסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה.

הפקת אישור לתיאום דמי ביטוח - לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם מעל ההכנסה המרבית

כדי לקבל את האישור לתיאום דמי ביטוח, יש לשלוח טופס בקשה לתיאום דמי ביטוח אל: המוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים, שד' וייצמן 13, ירושלים 91909.

אל הטופס יש לצרף טופס 100 (טופס המופק ממערכת השכר שבו מפורטים שכרו של העובד והניכויים בכל חודש במהלך השנה, כולל תשלומים נוספים והפרשים, המיוחסים בהתאמה לשכר החודשי החייב בדמי ביטוח) שבו פירוט הכנסותיך מכל המקורות ב-12 החודשים האחרונים.

החזר דמי ביטוח

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר, יכול לבקש החזר מהמוסד לביטוח לאומי כדלקמן.

 • שכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם עד 60% מהשכר הממוצע יבצע בעצמו, באמצעות האינטרנט, את חישוב ההחזר של דמי הביטוח שנוכו לו יתר על המידה, ואת הבקשה לקבלת ההחזר מהביטוח הלאומי.
  חישוב ההחזר נעשה במערכת על פי נתוני השכר והניכויים של העובד, כפי שדווחו על ידי המעסיקים בטופס 126 (המוגשים על ידי המעסיקים בכל שנה עבור השנה הקודמת, וכוללים את פרטי השכר והניכויים של העובד). לפיכך יכולים לבצע את ההחזר רק מי שכל המעסיקים שלו המציאו את טפסי 126.
  חישוב ההחזר נעשה במערכת על פי נתוני השכר והניכויים של העובד, כפי שדווחו על ידי המעסיקים בטופס 126 (המוגשים על ידי המעסיקים בכל שנה עבור השנה הקודמת, וכוללים את פרטי השכר והניכויים של העובד). לפיכך יכולים לבצע את ההחזר רק מי שכל המעסיקים שלו המציאו את טפסי 126.
  אפשר להזמין חישוב החזר עד 7 שנים רטרואקטיבית, למעט עבור שנה נוכחית או שנה קודמת שעדיין לא התקבל עבורה טופס 126 מאת המעסיקים או משלמי הפנסיה.
  חישוב ההחזר יתבצע מידית. הודעה מפורטת תישלח אל כתובת המגורים של העובד.
 • שכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם מעל ההכנסה המרבית ימלאו טופס בקשה להחזר דמי ביטוח אותו יש לשלוח אל תחום גבייה ממעסיקים בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורי העובד. אל הטופס יש לצרף טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע החזר וכן לצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי החשבון שאליו יועבר ההחזר.
  הודעה על חישוב ההחזר בעקבות תיאום דמי הביטוח תישלח אל כתובת מגורי העובד.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני