לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

דמי ביטוח לאומי בגין תשלום חד פעמי

רביעי, 08 ספטמבר 2010

מעסיקים רבים משלמים לעובדיהם מידי תקופה תשלומים חד פעמיים, המהווים תשלום נוסף לתשלומים אשר נהוג לשלמם לעובד מידי חודש בעד עבודתו. בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה - 1995 (להלן "התקנות"), תשלום נוסף מוגדר ‏כתשלום הניתן לעובד בנוסף לשכרו הרגיל של העובד, לרבות תשלומים לבונוס ומענק. למשל, דמי הבראה, משכורת 13, פדיון דמי חופשה, מענקים וכל תשלום שלא משולם לעובד באופן קבוע. יש לציין כי, הפרשי שכר אינם נכללים בהגדרת תשלום נוסף, משום שהפרשי שכר הינם חלק מהתשלום הרגיל ויש לשייכם לחודשים שבעדם שולמו.

התקנות קובעות כי תשלום נוסף המהווה 25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל של העובד (כולל שעות נוספות ופרמיות), יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה יצורף לחודש בו שולם התשלום הנוסף ולשכר של כל אחד עשר החודשים שקדמו לחודש התשלום הנוסף.

לדוגמא:

עובד הרוויח משכורת בסיסית של 10,000 ₪ לחודש, בשל הצלחת פרויקט החליטה הנהלת החברה לשלם לו מענק בסך 12,000 ₪ ביוני 2010.
ראשית יש לבדוק האם המענק הנו לפחות 25% מהשכר הבסיסי:

25% מהשכר הרגיל = 10,000*0.25=2,500 
12,000> 2,500.

משום שהמענק ששולם הינו גבוה מ- 25% מהשכר הבסיסי, אזי יש לפרוס את המענק לשנים עשר חלקים.

12,000/12=1,000

לעובד תיזקף הכנסה נוספת לעניין דמי ביטוח לאומי בסך 1,000 ₪ לכל אחד מהחודשים יוני 2010 עד יולי 2009

במידה ושולם תשלום נוסף לעובד אשר הועסק פחות מ 11 חודשים שלפני חודש התשלום, אזי יש לחלק את הסכום הנוסף ששולם למספר החודשים הקודמים בהם הועסק העובד, סכום זה יתווסף לכל חודש עבודה בו הועסק העובד.

אם שולם לעובד באותו חודש כמה מרכיבים של תשלום נוסף לדוג' שילמו לעובד בחודש ינואר מענק בגין הצלחת פרויקט ודמי הבראה, יראו את סה"כ כל התשלומים הנוספים כתשלום אחד לצורך החלוקה.

אם התשלום הנוסף נמוך מ- 25% מהשכר החודשי הרגיל בו שולם המענק, אין לבצע פריסה והתשלום הנוסף יתווסף כולו לשכר החודשי הרגיל ויחויב בדמי ביטוח לאומי בהתאם.

יש לציין כי, כיום כל התוכנות לחישוב שכר שיש בשוק יודעות לבצע את התחשיב הנ"ל.

כמו כן, מניסיוננו אחת הסיבות העיקריות לביקורת של ביטוח לאומי הינה הפרשי שכר גבוהים שלא בוצעה בגינם פריסה. מחשבי הביטוח הלאומי בודקים את השינויים ו"הקפיצות" בשכר החודשי באופן ממוחשב וכאשר המחשב מזהה הפרש כזה, התיק נשלח לביקורת של ביטוח לאומי באופן אוטומטי. למותר לציין שבמקרה כזה נבדקים גם נושאים אחרים.

לאור האמור, נבקשכם להקפיד על יישום האמור וביצוע הפריסה כנדרש.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני