לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

חובת הודעת קבלן על ביצוע עבודות בנייה באמצעות קבלן משנה לצרכי ביטוח לאומי

חמישי, 21 דצמבר 2017

תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957 קובעות כי, קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה, יודיע למוסד לביטוח לאומי תוך שבוע מיום עריכת החוזה עם קבלן המשנה, או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן המשנה, לפי המוקדם, על ההעסקה.

במידה שלא הודיע הקבלן על העסקת קבלן המשנה, יראו אותו כאילו הוא המעביד של עובדי קבלן המשנה.

עבודות "בניה" לעניין זה, הן כל העבודות שבמסגרת הנדסה אזרחית – היינו בניית מבנים, עבודות חפירה, סלילה, גישור, הנחת צנרת וכו'.

הדיווח על העסקת קבלני משנה נעשה על גבי טופס ב"ל/648 (מצוי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי). במידה וקבלן-המשנה מעסיק עובדים זרים ו/או תושבי שטחים, יש לצרף לטופס גם אישור מתאים על רישיון להעסקת העובדים.

כמו כן, נבקש להביא לידיעתכם כי החל מתאריך 1.7.2017 נכנס לתוקף תיקון חדש, על פיו יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לחייב עד 20 פעמים השכר הממוצע, כל מעסיק שלא דיווח ו/או לא שילם את דמי הביטוח בגין עובד וקרה מקרה המזכה לגמלה. 

להורדת הטופס לחצו כאן.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני