לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - פיצויים מהמדינה

מענק "חרבות ברזל" | תנאים, גובה המענק, אופן החישוב | עדכון 15.11.23

רביעי, 15 נובמבר 2023

אתמול פורסם חוק מענק חדש בהתאם ל"חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה -חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023" על פיו יינתן מענק כספי לעוסקים העומדים בתנאי הזכאות בהתאם לתקופה של אוקטובר 2023 ולתקופה של נובמבר 2023. נציין כי קיים סמכות לשר האוצר להתקין תקנות גם למענק דצמבר.

החוזר מתייחס נקודות עיקריות בלבד.

_לצורך_זכאות_למענק_חרבות_ברזל_-_משרד_רואה_חשבון_שטיינמץ_עמינח_ושות.jpg

התנאים לצורך זכאות למענק חרבות ברזל

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 12,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪.
 • מחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 (להלן: "תקופת הזכאות") נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 (להלן: "תקופת הבסיס") בשיעור של 12.5% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ דו חודשי, או מחזור עסקאותיו בחודש אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו באוקטובר 2022 בשיעור של 25% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ חד חודשי.
 • הירידה נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל.
 • הוא היה חייב בניהול פנקסיו לשנת 2022 ולשנת 2023 והם לא נקבעו כבלתי קבילים.
 • הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס המקבילה בשנת 2022
 • לא דיווח על סגירת עסקו לפני ה-1/10/2023.
 • אין לו מחזורים שדווחו אפס למע"מ באופן רציף מחודש יוני ועד ספטמבר בשנת 2023.
 • הוגשו לפחות שניים מתוך שלושה דוחות תקופתיים למע"מ בחודשים יולי ועד ספטמבר בשנת 2023.
 • מי שיותר מ-50% מהעבודות שהוא ביצע בשנת 2022 או שנת 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה (למעט קבלן מבצע שזכאי ללא סייגים).
 • אין עיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו.
 • העוסק החל לפעול לפני יום 1.10.2023

הן התנאים והן חישובי גובה המענק נגזרים מפרמטרים שונים ועיוותים שעשויים להתרחש ולכן יש להיוועץ עם רואה חשבון מומחה בתחום על מנת להשיג את תוצאת המס המיטבית עבורכם. 

כל הנתונים מפורטים כאן מטה ויחד עם זאת אנו מזמינים אתכם לחייג אלינו 077-7700000 או להשאיר פרטים לחזרה כאן, נשמח לעמוד לשירותכם

_משרד_רוח_שטיינמץ_עמינח_ושות.png 

גובה מענק "חרבות ברזל"

גובה המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪

גובה המענק נגזר מהמחזור של העסק ובהתאם לשיעור הירידה בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס. המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו גבוהות מ-300 אלף ₪ בשנת 2022, הוא חיבור של פרמטר הוצאות קבועות ופרמטר שכר.

אופן חישוב המענק בהתאם לפרמטר הוצאות קבועות –

הגדרת הוצאות קבועות-
בפרמטר זה ניקח את הממוצע החודשי של התשומות השוטפות שדווחו למע"מ + תשומות בשיעור מע"מ 0 (המשמעות היא שאצל הצד השני מדובר בהכנסה לפי סעיף 30(א) לחוק מע"מ, לדוגמא: ירקות), בתקופה שבין 9/2022 לבין 8/2023, ואותו נכפיל בהתאם למקדם הוצאות הקבועות אשר תלוי בשיעור ירידה במחזורים, כמפורט בטבלה שלהלן:

 
 
_הפגיעה_במחזור_ומקדמי_הוצאות_קבועות_-_חרבול_ברזל_-_שטיינמץ_עמינח_ושות.png
 

דגשים: הוצאות שוטפות לא ייכללו את הדברים הבאים:

 • רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו, זולת אם אישר זאת המנהל.
 • תשומות ציוד שנרכש לעסק.
 • חשבונית עצמית
 • רווח הון
 • פיצוי ששולם לפי החוק

דוגמא: עוסק אשר סך ההוצאות הקבועות בתקופה שבין 9/22 לבין 8/23 היה 1.2 מיליון ₪  ושיעור הירידה במחזורים הוא 92%.  יוצא שההוצאה החודשית הממוצעת היא 100 אלף (1.2 מיליון חלקי 12 חודשים) כאשר שיעור הירידה גבוה מ-80% כמו בדוגמא זו, מקדם הוצאות הקבועות בהתאם לטבלה הוא 22%- ולכן סכום המענק בפרמטר זה, יהיה 100 אלף כפול 22% = 22,000.

אופן חישוב המענק בהתאם לפרמטר השכר -

בפרמטר זה ניקח את השכר בחודש ברוטו (בהתאם לדיווח 102) אוקטובר 2023 ואותו נכפיל ב1.25 , ב-75% ובשיעור הירידה במחזורים (שימת הלב כי לא מדובר במקדם שיעור הירידה כפי שהיה בפרמטר הקודם, אלא בשיעור הירידה עצמו).

דגשים:

 • משכר בפועל לפי ה-102 יש לנטרל תגמולי מילואים
 • עלות מעביד לצורך חישוב זה הוא, הנמוך מבין שכר בפועל (לפי ה-102) כפול 75% לבין כמות עובדים כפול שכר ממוצע במשק. נדגיש כי לצרוך ההשוואה לא מכפילים ב-75% את השכר הממוצע במשק.

דוגמא:  עוסק אשר מעסיק 10 עובדים, והשכר שלו 220 אלף ₪ ושיעור הירידה הוא 85%.
ראשית, נבחן מהי השכר בהתאם לשכר ממוצע במשק; 10(כמות עובדים)*11,809(שכר ממוצע במשק) = 118,090 ₪.
שנית, ניקח את הנמוך מבניהם:
שכר בפועל - 220,000*75%*85%*1.25= 175,312
שכר ממוצע - 10 * 11,809 * 85%*1.25=125,470 
(125,470<175,312) הנמוך יהווה את המענק
סכום המענק יהיה 85% =125,470 ₪.
סך המענק הסופי (המורכב משני הפרמטרים)יהיה 22,000 + 125,470= 147,470 ₪.

מחזור בסיס

למי שמדווח חד חודשי:
במענק אוקטובר – 10/2022
במענק נובמבר – 11/2022

למי שמדווח דו חודשי:
במענק אוקטובר – 9-10/2022
במענק נובמבר – 11-12/2022

*** יודגש כי קיים עיוות בחוק לגבי פרמטר השכר לעוסקים שמדווחים דו חודשי- פשוט החוק פספס שצריך להכפיל את המענק בשתיים. אנחנו סמוכים ובטוחים שרשות המיסים תבין את הטעות ותסכים לכך על אף האמור בחוק.

מחזור בסיס למי שמדווח בסיס מוזמן (שוטף +)

עוסק בסיס מזומן יוכל לבחור להגיש לפי מחזור בסיס של עוסק רגיל או לפי מחזור בסיס מזומן שיפורט להלן.

עם זאת, ישנם תנאים על מנת שיוכל להגיש את המענק על בסיס מזומן כדלקמן:

 • הוא מדווח בסיס מוזמן לפי חוק מע"מ
 • הוא מקבל את עיקר התקבולים השוטפים לעסקו בחודש העוקב לחודש שבו בוצעה העסקה.
 • שיעור הירידה שלו במחזור הזכאות  שלו נמוך ביחס למחזור הבסיס שלו, מ-40% שמדובר בעוסק שמדווח חד חודשי, או נמוך מ-20% שמדובר בעוסק שמדווח דו חודשי.
 • בעצם עוסק שמדווח בסיס מזומן ודו חודשי יקבל מענק כפול בינואר 2024 (לאחר דיווח למע"מ של חודשים נובמבר דצמבר), גם עבור מענק אוקטובר וגם עבור מענק נובמבר.

למי שמדווח חד חודשי בבסיס מזומן:
במענק אוקטובר – 11/2022
במענק נובמבר – 12/2022

למי שמדווח דו חודשי בבסיס מזומן:
במענק אוקטובר – 11-12/2022
מענק נובמבר – 11-12/2022

תקרת המענק

 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 אינו עולה על 100 מיליון ש"ח- התקרה היא 600 אלף ₪.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 100 מיליון ₪ ואינו עולה על 300 מיליון ₪ - התקרה היא 600 אלף ₪ בתוספת 0.3% מחלק מחזור עסקאותיו בשנת 2022 אשר עולה על 100 מיליון ₪.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 300 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪ - התקרה היא 1.2 מיליון ₪.

גובה המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪

עוסק שמחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 בשיעור גבוה מ-12.5% למי שמדווח דו חודשי למע"מ, או עוסק שמחזור עסקאותיו בחודש אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודש אוקטובר 2022 בשיעור של לפחות 25% למי שמדווח חד חודשי, יקבל סכום בהתאם למחזור עסקאותיו בשנת 2022 אשר יוכפל במקדם נזק בהתאם לשיעור הירידה שלו, כמפורט להלן:

HARAVOT BARZEL 4
HARAVOT BARZEL 5

דוגמא: שעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 היה 170 אלף ושיעור הירידה שלו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 לעומת חודשים ספטמבר אוקטובר 2022 הוא 42%.
המענק יחושב כדלקמן: 3,125 * 3 = 9,375 ₪.

דגשים: בשלוש מדרגות המדרגות הראשונות (12,000-107,000) הסכומים יתקבלו ללא הכפלה במקדם הנזק.

מוסד ציבורי

מוסד ציבורי זכאי רק מי שלפחות 25% מהכנסותיו בשנת 2022, לא היו מתמיכות ומתרומות, ובנוסף עיקר הכנסתו בשנת 2022, שאינה מתמיכות ותרומות, הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

הפרמטרים שהובאו בחוזר זה שונים במוסדות ציבוריים, ולפירוט יש לפנות לצוות המטפל ממשרדנו.

לחצו כאן להשארת פרטים לחזרה או חייגו כעת 077-7700000

סיכום

 • לעוסק שפתח לאחר 30 בספטמבר 2022 - מחזור הבסיס שלו יחושב מיום 1 בחודש שלאחר תום הדוח תקופת הדוח התקופתי הראשון שלו  ועד 30 בספטמבר 2023 מחולק במספר החודשים אם הוא חד חודשי,
 • ומיום 1 בחודש העוקב שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שלו ועד ליום 31 באוגוסט 2023 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2, כאשר הוא מדווח דו חודשי.
 • ישנם זכאות בחישוב שונה לסוחרי דלק, יהלומנים, מוסד זכאי וקבלן מבצע.

מערכת הבקשות צפויה לעלות לתאר רשות המיסים ביום 16/11/23 לאחר קליטת דיווח המע"מ של חודש אוקטובר 2023. לכן חשוב לוודא דיווח למע"מ ולשכר של אוקטובר 2023.

 

אנחנו מאחלים לכלל לקוחותינו בהצלחה רבה, בשורות טובות וביחד ננצח.

 

_משרד_רוח_שטיינמץ_עמינח_ושות.png

אולי יעניינן אתכם גם: הגשת דו"ח שנתי | הקמת חברה בע"מ | זכויות תושב חוזר

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני