לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

מבצע לקוחות נוסף לגילוי מרצון

רביעי, 10 ספטמבר 2014

ביום 7/9/2012 הודיעה רשות המסים על מבצע נוסף לגילוי מרצון לתקופה של שנה אחת.

רשות המסים הודיעה כי תתאפשר הגשת פניות אנונימיות בתקופה האמורה שמטרתן בירור חבות המס הנובעת מהבקשה, וזאת בטרם הגשת הבקשה, כמפורט להלן:

הפנייה תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המיסים ותפרט את כל המידע המתבקש ובין היתר, את סכום ההון שנצבר בחו"ל, את סוגי ההכנסות שנצברו על פני השנים, את מקור ההון בחו"ל ועוד, וכן תפרט את רשימת המסמכים המצויים בידיו של הפונה שיש בהם להוכיח את הצהרותיו שפורטו לעיל, והכל ללא ציון פרטים מזהים של הפונה, בשלב זה.

הפנייה האנונימית תועבר לטיפול במשרד השומה הרלבנטי מול הפונה ו/או מיצגו על מנת להעריך את חבות המס הנובעת מהבקשה.

רשות המיסים תאפשר גם מסלולים מקוצרים לבעלי הון לא מדווח של עד שני מליון ₪ והכנסות לא מדווחות של עד חצי מליון ₪.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני