לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

חוק ההסדרים 2015

חמישי, 19 נובמבר 2015

"חוק ההסדרים 2015", או בשמו הרשמי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015 (להלן: "החוק") קובע שינויים רבים, חלקם אף משמעותיים ביותר, בחוקי המס השונים. להלן סקירה תמציתית של השינויים:

  1. כיום ניתן להפריש לפנסיה עד תקרת שכר השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כ – 37,000 ₪ לחודש). החל משנת 2016 תופחת התקרה לפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (כ – 23,000 ₪ בחודש).
  2. כיום מחויבים נישומים יחידים להגיש את דוח המס השנתי באופן מקוון. החל מהדוחות שיוגשו לשנת המס 2015 גם חברות יחוייבו בהגשת הדוח באופן מקוון.
  3. למרות שחלה כיום חובת הגשת דוחות באופן מקוון למס הכנסה, מע"מ וניכויים, עדיין קיימת חובה במקביל להגיש ו/או לשמור גם עותק פיזי. במסגרת החוק הוסמך שר האוצר לקבוע כללים להגשה מקוונת מלאה שתכלול גם חתימה אלקטרונית, וזאת בלא צורך להגיש ו/או לשמור גם עותק פיזי. משרדנו יעדכן בהתאם עם גיבוש הכללים.
  4. עם גיבוש כללים כאמור לעיל תחול חובת דיווח מקוון גם על תשלום מקדמת רווח הון בעת מכירת נכס, דבר שנעשה כיום באופן ידני.
  5. החוק מעניק למס הכנסה סמכות להוצאת שומה חלקית לגבי דוח שהוגש, שומה אשר תתייחס רק לנושאים נבחרים מתוך הדו"ח. הדבר אינו גורע מסמכותו של מס הכנסה לערוך בהמשך שומה גם לשאר הנושאים שבדוח.
  6. הוארכה תקופת ההתיישנות במהלכה יכול מס הכנסה לבדוק דוחות ולהוציא שומה לתקופה של ארבע שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח (במקום שלוש שנים כיום). הארכת תקופת ההתיישנות תחול על דוחות שהוגשו לגבי שנת 2013 ואילך.
  7. גבר ואשה זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדיהם. החוק קובע הקלה בנושא זה, כאשר במקרים בהם אלמן או אלמנה נישאו בשנית, בן או בת הזוג להם נישאו יהיו זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדי האלמן או האלמנה כאילו היו ילדיהם. ראוי לציין כי בפועל מס הכנסה כבר מיישם הוראה זו מכח הנחיה פנימית, וכעת ההוראה עוגנה רשמית בחוק.
  8. החל מהדיווחים לגבי שנת 2016 תחול חובה על מעסיקים לדווח למוסד לביטוח לאומי שלוש פעמים בשנה, באופן מקוון, על העסקת עובדים. ביום 18 ביולי יוגש דיווח על העסקת עובדים בחודשים ינואר עד יוני שקדמו, ביום 18 בינואר יוגש דיווח על העסקת עובדים בחודשים יולי עד דצמבר שקדמו ועד יום 30 באפריל יוגש דיווח על העובדים שהועסקו בשנה הקודמת (במקביל לדיווח השנתי למס הכנסה). צפוי כי הביטוח הלאומי יפרסם הנחיות לפעולה בנושא, ומשרדנו יעדכן בהתאם.
  9. תנתן הקלה במס שבח למכירות שיבוצעו בשנים 2018 – 2016 של מקרקעין שנרכשו לפני 7.11.2001, וזאת ככל שהן נוגעות למכירה לבניית שמונה דירות מגורים לפחות או למכירה לקבלן כחלק מתכנית בניה רחבה, ובתנאי שאכן הדירות נבנו תוך תקופות הקבועות בחוק.

 

משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח ושות' עומד לרשותכם לכל שאלה בנושא.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני