לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

פסק הדין של בית הדין הארצי בערעור ביטוח לאומי לגבי חברות משפחתיות

ראשון, 10 אוקטובר 2021

החל משנת 2008 נקבע בסעיף 373א בחוק הביטוח הלאומי, כי רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח בשנת הפקתם, כל בעל מניות יחוייב בדמי ביטוח לפי חלקו בחברה.

באותו תיקון חקיקה נקבע, כי כל סוגי ההכנסות שלהן נקבע שיעור מס מוגבל (כגון שכר דירה למגורים וכן ריבית ודיבידנד בשוק ההון), הכלולות בסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי, יהיו פטורות מדמי ביטוח, למעט דיבידנד מחברה משפחתית על פי סעיף 373א. 

בשנת 2013 החל המוסד לביטוח לאומי לקבל את המידע על ההכנסות של החברות המשפחתיות מרשות המסים ומאז נהג לשלוח דרישות תשלום לבעלי מניות בחברות משפחתיות, על כל ההכנסה, כולל גם הכנסה אשר לו הייתה מופקת במישרין על ידי יחיד, הייתה פטורה מדמי ביטוח (לרבות רווחי הון ושבח מקרקעין).

לאחר דין ודברים ארוך בין נציגי לשכת רואי חשבון לבין המוסד לביטוח לאומי, קיבל המוסד לביטוח לאומי את פרשנות הלשכה, החל משנת 2014 ואילך, וכל בעל מניות בחברה משפחתית שפנה בשעתו למוסד לביטוח לאומי, קיבל פטור מתשלום דמי ביטוח על הכנסות כאמור בשנים 2014 עד 2017, שלו היה מקבל אותן כיחיד היה פטור עליהן מתשלום דמי ביטוח.

ואולם, בשנת 2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיה פנימית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מהעמדה שבה נקט החל משנת המס 2014 וכי החל מדוחות של שנת 2018 יחייב בדמי ביטוח את כל רווחיה של חברה משפחתית, כל בעל מניות לפי חלקו ברווחי החברה

בנושא הוגשו ערעורים והשבוע ניתן פסק הדין של בית הדין הארצי (עב"ל 61198-02-20; עב"ל 68069-02-20; עב"ל 63009-02-20), וזאת כמעט שנה לאחר הדיון האחרון בעררים שהוגשו. בית הדין בחר שלא לאמץ את הפרשנות התכליתית שנטענה בערעור וקבע כי זו אינה תואמת את לשון הוראות החוק (סעיף 373א לחוק הביטוח לאומי).

המשמעות העולה מפסק הדין הינה כי יש לחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין חלקם של בעלי המניות, עד תקרת ההכנסה המקסימלית, בהכנסה החייבת של החברה המשפחתית אף אם רווחי החברה לא חולקו בפועל, וזאת בדרך של תשלום דיבידנד שכן מדובר בהכנסה פסיבית וללא קשר לסיווגה המקורי של ההכנסה (רווח הון, ריבית וכו').

לפסק דין זה תיתכנה השלכות על "חברות משפחתיות" רבות וכמו כן מנוסח פסק הדין ייתכן ויחול גם על הכנסות "חברות בית", ועל כן מומלץ לבחון את הנושא ולהיערך בהתאם, ככל שרלוונטי. 

 

 נכון לשנת 2021, סכום ההכנסה החודשית המירבית הוא 44,020 ₪.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני