לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

קביעת מעמד עובדים במשק בית

שני, 25 נובמבר 2019

ככלל קביעת המל"ל את סיווג המבוטחים נעשה מתוך ראייה ביטוחית סוציאלית, שנועדה לתת כיסוי נרחב ככל שניתן למבוטחים.

כידוע, במסגרת צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972, נקבעו סוגי מועסקים שונים אשר בהתקיים תנאי עבודה מסויימים ייחשבו כ"עובדים" לעניין חוק הביטוח הלאומי, ועל המעסיק חלה החובה לשלם בגינם דמי ביטוח.

כך למשל:

  • עובד נקיון או חצרן – וזאת בהינתן שתחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש;
  • מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז ומרכבי ומתקין תריסים – בכל תנאי העסקה ובלבד שאינם  מעסיקים עובדים ואין להם מקום לניהול עסק משלהם;
  • ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות דת, לרבות משגיח כשרות ומנקר בשר – וזאת בהינתן שמשתלם גמול בעד העבודה;
  • שומר – כאשר תחום השמירה נקבע מראש;
  • מרצה וכן אחרים המועסקים באמצעי תקשורת ציבוריים – בהינתן שהסכם העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות/הרצאות לפחות;
  • ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט או מטעמה – בהינתן שקיים הסכם העסקה בכתב שנערך מראש.
  • אמנים שונים או בדרנים – בהינתן ככלל שהסכם העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של 5 הופעות לפחות;

במסגרת התוספת השנייה לצו נימנו גם סוגי עבודות אשר בהתקיים תנאי העסקה מסויימים, יראו אותם כעצמאים לעניין חוק הביטוח הלאומי (כגון נהגי מוניות, מוכרי עיתונים ועוד).

לקריאה והרחבה לגבי כלל סוגי המועסקים בצו הביטוח הלאומי, לחץ כאן.

ברצוננו לעדכנכם כי לאחרונה פירסם המוסד לביטוח לאומי חוזר שמטרתו ליידע את הפקידים במל"ל בהוספת סוג עבודה נוסף שמוכר כעבודה במשק בית, למועסקים בניקיון בתי כנסת ומוסדות דת נוספים.

בחוזרי ביטוח לאומי שפורסמו בעבר, פורטו בין השאר סוגי העבודות המוכרות במשק בית. העיקרון המנחה הוא, שמדובר בעבודות שבטבען נחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי ו/או הבניין המשותף וסיוע לבעל הבית הפרטי ו/או לבני ביתו בניהול משק הבית. כמו כן העיקרון המנחה הוא, שהעבודה מבוצעת שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק.

בעקבות פניות שהגיעו למוסד לביטוח לאומי הן מצד מבוטחים אשר מועסקים בניקיון בתי כנסת והן מצד גבאי בתי כנסת בשאלה, מדוע מי שעוסק בניקיון בתי כנסת או מוסד דת אינו מבוטח כעובד משק בית, נבחן נושא זה והוחלט שגם עבודות ניקיון בבתי כנסת ובמוסדות דת יכללו במסגרת עבודות משק בית ויחולו לגביהם אותם כללים, וכל זה בתנאי שמועסקים עד שני עובדים באותו חודש.

חריג לכלל האמור הינו כאשר מדובר בבית כנסת או מוסד דת אשר מקיים פעילות עסקית מניבת רווחים כגון השכרת אולם שמחות, השכרת משרדים, השכרת חניות וכד', עבודות הניקיון במסגרת זאת לא "חשבו כעבודות ניקיון במשק בית, ובתי הכנסת או מוסד הדת יחויבו בדיווח על עובדים אלה כמו עובדים שכירים רגילים בטופס 102 וטופס 126.

ככלל, תחולת הפרסום האמור הינה מיום 1 בינואר 2020 ואילך.  

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני