לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

אופן הדיווח על הטבות בשכר הניתנות בזמן חופשה ללא תשלום

שלישי, 24 מרס 2020

הטבות בשכר המשולמות לעובד כגון שווי רכב, שווי טלפון, הפרשות לפנסיה וקה"ל בתקופת חופשה ללא תשלום (החל מהחודש הראשון של החופשה), משולמת לו למעשה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן ההטבה תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל"ת.

על המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות הינו בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו הכללים של תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995.

במידה והתשלום הנוסף עולה על 25% משכר המינימום (25% *  5,300 ₪ כלומר מעל 1,325 ₪ )  יש לחלק את התשלום הנוסף ל-12, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שקדם לחל"ת ולשכר כל אחד מ-11 החודשים שקדמו לו.

למען הסר ספק יובהר כי סכום ההטבות שניתנו לעובד בתקופת החל"ת, בחודש שקדם לחודש בו יצא העובד לחל"ת, ייחשב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר, בהתאם ליתר הוראות החוק.

אופן הדיווח עבור הטבה בתקופת חל"ת:

  • לביטוח לאומי ההטבה תדווח בטופס 102 כתשלום נוסף (בקוד 3 או 6).
  • בטופס 100 הממוכן יסומן במאפיין "קוד סיבת הפסקת עבודה" –"חה" - חל"ת בעל הטבה, ובמאפיין "שכר ברוטו" יצוין סכום ההטבה. התשלום יתוסף כרכיב שכר נוסף לסך הברוטו לביטוח לאומי של אותו החודש שבגינו ניתנה ההטבה.
  • מקרים שבהם תקופת חל"ת חרגה משנה, והעובד המשיך ליהנות מידי חודש מהטבות שכר גם לאחר שנה (12 חודשים), יועברו כחריגים לבדיקת המשרד הראשי.
  • על המעסיק להעביר לביטוח לאומי בכל אחד משני החודשים הראשונים שהעובד נמצא בחופשה ללא תשלום דמי ביטוח מנימליים בסך של 348 ש"ח (6.57% משכר המינימום) המעסיק יהיה רשאי לנכות סכום זה מכל סכום שיגיע לעובד ממנו.

דיווח בפועל עבור שכר חודש 03/20:

במצב הנוכחי כאשר רוב העובדים יצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה באמצע חודש מרץ כ- 50% משרה, הטבה לעובד כגון שווי רכב שניתנה לעובד כל החודש תוגדר בתלוש כ- 100% משרה.

מעסיק שרוצה להמשיך להפריש סוציאליות לעובדים, רכיבי שכר אלו כגון פנסיה וקה"ל יוגדרו גם כ- 100% משרה וייתכן ויהיה שווי לרכיבי שכר אלו.

כיוון שבחודש מרץ העובדים עבדו כ- 50% משרה דמי ביטוח לאומי עבור חודש מרץ משולמים רגיל ואין צורך בדמי ביטוח מינימליים החודש.

לתשומת ליבכם - כיוון שמדובר בתקופה מיוחדת ייתכן ויצאו עדכונים נוספים מטעם ביטוח לאומי שאולי ישנו את אופן הדיווח שהוצג כאן.

במידה ועבור חודש שכר 04/2020 העובדים יהיו בחל"ת מלא נוציא עדכון הוראות דיווח עבור שכר אפריל.

 

לחוזר ביטוח לאומי לאופן הדיווח עבור הטבות שכר בתקופת החל"ת

להודעה של נשיאות המגזר העסקי בישראל בגין הטבות מעסיק במהלך החל"ת

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני