לפגישת ייעוץ לעסק שלך

ליווי וסיוע בבניית אסטרטגיית מערכות מידע

אסטרטגיית IT מעולה יכולה להיות טובה רק אם היא נמצאת בהלימה עם האסטרטגיה העסקית של הארגון. במסגרת זו אנו מסייעים למנהל מערכות המידע בבניית אסטרטגיה מותאמת לאתגרים והיעדים העסקיים של הארגון, בניית מפת דרכים שנתית ורב שנתית (roadmap), גיבוש שגרות ניהול ומסגרות עבודה מתאימות לצורך בניה ויישומה של האסטרטגיה בצורה אפקטיבית ומוצלחת.

קיום מנגנוני IT Governance (ITG), ממשל מערכות מידע, הסדרת של מסגרות עבודה מקובלות (Frameworks) יכולים להבטיח התנהלות בו מערכות המידע ישתלבו כגורמים מובילים במתן המענה לאתגרים העסקיים השוטפים.

ליווי וסיוע בבניית מפת דרכים / תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות

הסביבה העסקית המשתנה במהירות, היא כבר נורמה חדשה. ארגון ה IT חייב לסגל ולהתאים את עצמו למציאות עסקית שכזו ולכן עליו לגבש תפיסת ניהול פרויקטים (PPM) אשר מותאמת למציאות העסקית המשתנה. עם זאת, הארגון חייב לעודד ולעיתים גם לתת עדיפות ליוזמות טכנולוגיות ולבטא אותם בזמן הנכון. העדר תגובה או חוסר גמישות עלול לגרום לפגיעה ביכולת הארגון להגיב לשינויים בקוסמוס העסקי ופגיעה במעמד התחרותי ביחס למתחרים ואף לאורך זמן לסכן את קיומם בשוק.

התנודתיות (Volatility), חוסר הוודאות (Uncertainty), המורכבות (Complexity) והעמימות (Ambiguity) ובקיצור VUCA הן כוחות שיש להם השפעה מידית על יכולת הארגון לתפקד בצורה אופטימלית. PPM חכם ומותאם - הוא התשובה לכוחות הללו.

Software Selection – בחירת מערכות ליבה

מערכות ליבה, הן מערכות השלד המרכזי של הארגון, על פי רוב מערכות אלה מלוות את הארגון לאורך שנים ומהוות כאמור את השדרה העסקית / תפעולית של הארגון. מכאן עולה חשיבות תהליך הבחירה במערכת כך שתתאים לצרכי הארגון בטווח הקצר והארוך. התהליך כולל בנוסף ניתוח חלופות, ניתוח עלויות הקמה ותחזוקה שוטפת, הערכת הספק וניתוח הסיכונים הגלומים בכל חלופה.

שירותי ייעוץ ותמיכה בניהול מערכות מידע – Office of the CIO

פונקציית ה OCIO בארגון מערכות המידע, תופסת בשנים האחרונות מעמד מרכזי בניהול מערכות המידע הארגוני. מנהלי מערכות מידע CIO רבים נדרשים לנהל את מערכות המידע כעסק לכל דבר ועניין – כך נדרש ממערכות המידע לנהל תקציב ובקרה, לעמוד ברמת שרות SLA, למדוד ולדווח על ביצועי היחידה, לעמוד בדרישות הרגולציה השונות  ועוד. אנו מסייעים לארגונים:

  • שרותי בניה וניהול תקציב מערכות המידע

הוצאות ה- IT משתנות ללא הרף. לכן מנהלי מערכות מידע נדרשים להתאים את הפעילויות שלהם ואת תקצוב התכניות לאילוצי המשאבים הפיננסיים הקיימים בארגון. לצד זה ההנהלה הבכירה דורשת יותר מבלי להתייחס למגבלות התקציב, ההון האנושי והטכנולוגיה. מציאות זו דורשת ממנהל מערכות המידע להתנהל בסד אילוצים ולקבל החלטות על העדפת פרויקטים מסוימים על פני אחרים או להתאים את קצבי ההשקעות בהתאם לניצול התקציב וכד'. אנו מסייעים לארגונים בבניה והקמת מסגרות תקציב, תמחור פרויקטים, הגברת הפריון וכן מלווים ארגונים בהתנהלות התקציבית השוטפת.

  • ניהול רכש טכנולוגי

אסטרטגיית רכש ה- IT ושיטות העבודה המומלצות שחברות רבות השתכללו והטמיעו בעשור האחרון נמצאות בנקודת מפנה. כיום ארגונים רבים נוטים לנסות להשוות בין "תפוחים לתפוחים" ומפעילים לחץ בניסיון להוריד את המחיר – כיום המצב משתנה,  בחלק ניכר מהתקשרויות הרכש הטכנולוגי זה כבר לאו דווקא מתאים. שינוי תפיסת הרכש מלווה בין היתר בשינוי המיקום הארגוני של הרכש ומקצועיותו, כך לדוגמה: במקום להגיד לשוק מה הטכנולוגיה שאתה מחפש ובאיזה מחיר. ארגוני רכש ה IT צריכים להגיע מנקודת מבט עסקית אשר מתארת לספקים הפוטנציאלים מהי הבעיה העסקית ולצפות לקבל מהם פתרון טכנולוגי / תהליכי לבעיה.

  • ניהול רישוי תוכנה

עבור ארגונים רבים, ניהול טוב יותר של רישיונות תוכנה הוא יעד חשוב, שכן כיסוי רישויי מתאים, יעזור לשמור ולהגן על אותם ארגונים מפני חשיפות משפטיות עתידיות, מודעות והבנת מודלי / שיטות הרישוי הקיימים יכול להוזיל משמעותית את עלויות תחזוקת הרישוי תוך ניצול מקסימלי של הזכויות המוקנות בשימוש ברישיון.

  • ניהול מערך השרות

מערכות מידע מספקות שירותים כל העת. לעיתים נדמה שחיבור לאינטרנט מתוך הארגון הוא דבר בסיסי, כמו המים בברז. מיילים? כמו האוויר שאנחנו נושמים וכו'. כל מגוון השירותים אותם צורך העסק, החל מהתשתיות ועד מערכות הליבה של הארגון, מונגשים כשירותים אשר מספק ה IT. שגיאות, תקלות, השבתות שרות וכד' הינן חוויות, בדרך לא נעימות למשתמש העסקי, הללו יוצרים עיכובים, שגיאות עיבוד ועוד. ניהול מערך השרות אשר מהווה הקו הראשון למערכות המידע במקרה של תקלה – הינו אתגר, אשר דורש מומחיות גבוהה. אנו מסייעים לארגון בהסדרת תהליכים ושיטות בניהול רמת השרות – Service Level Management, כתהליך מתמשך, לומד ומשתפר כל העת.

  • ליווי וסיוע בבניית מדדי ביצוע – KPI

שימוש במדדי ביצוע, KPI, היא דרך יעילה לעקוב אחר כל ההיבטים הרלוונטיים של איכות המשימות והפרויקטים ב IT. ערכי המדדים השונים ניתנים למדידה ומסייעים לניהול ושיפור מתמיד של משימות ה IT וכן של מגוון הפרויקטים המנוהלים בו, בין היתר בהיבטי תקציב וזמן. בניית המדדים מתבצעת על בסיס איסוף מידע, ניתוח ואופטימיזציה של המשימות השונות (לדוג' כמות קריאות שרות, זמן טיפול בתקלה, תקציבים, לוחות זמנים ועוד). שימוש במדדים אלו משפר בצורה ניכרת את היכולת של ניהול מערכות המידע לנהל את סיכוני מערכות המידע שלו בצורה מיטבית וממוקדת.

לצד מדדי הביצוע, אנו מסייעים לארגונים להגדיר מטריקות שונות כגון CSF – Critical Success Factors ומדדים נוספים.

IT & Digital Transformations

טרנספורמציה של טכנולוגיות מידע הינה מוטיבציה ארגונית אשר כוללת הערכה מחדש ושיפוץ מחדש של כלל או חלק ניכר ממערכות המידע של הארגון וזאת בכדי לשפר את היעילות, ההתאמה ואספקת שרותי מערכות המידע לצרכי הארגון העדכניים והעתידיים. הטרנספורמציה של טכנולוגיית המידע מהווה את הבסיס לאסטרטגיית הטרנספורמציה הדיגיטלית הגדולה יותר של הארגון, וחשוב שתובל על ידי ההנהלה הבכירה, כגון המנכ"ל וה- CIO. במסגרת זו אנו כוללים, בין היתר, שינויים ומודרניזציה של - ארכיטקטורת הרשת, ענן – פרטי/ציבורי, חומרה, תוכנה, ניהול שירות ה- IT, אחסון ושמירה של מידע.

בנייה והובלת מרכזי חדשנות Innovation Centers

באופן מובנה למערכות המידע יש את היכולת לפתח ולהוביל חדשנות ארגונית. בארגוני IT גדולים כמות המשאבים הקיימת, הידע העצום, היכולות האדירות – לעיתים רבות לא מנותבות לרעננות, יוזמה וחדשנות. אנו מסייעים לארגונים לרתום את המשאבים הנדירים הללו ולהוביל מרכזי חדשנות ארגוניים, תוך מקסום התועלות לכל הצדדים המעורבים: לארגון, לעובדיו וללקוחותיו. במסגרת זו נפעל להסדיר שיתופי פעולה עם חברות סטארט-אפ רלוונטיות.

אנו נשאף ונקדם הובלת תהליך של שינוי תרבותי לחדשנות, נסדיר סביבה תומכת – eco system אשר תפרח ותשגשג באמצעות קיום עצמי ותרומה של העובדים לסביבה ובכך גם לעצמם.

שירותים למנהלי פרויקטים – Project Management Office (PMO)

במסגרת זו אנו מלווים גופי PMO – Project Management Office בבניית תכנית אסטרטגית, אשר תשתלב ותותאם לאסטרטגית מערכות המידע והאסטרטגיה העסקית. תכנית אסטרטגית המיועדת לגוף ה PMO שמה את הדגש על פיתוח ותחזוקה של פרויקטים אפקטיביים בארגון. פרויקטים שתורמים תרומה ישירה ומורגשת ליעדיו העסקיים של הארגון.

קיומה של תכנית אסטרטגית ארגונית מהווה למעשה את הגלופה, השלד (blueprint) לפעילות ומדידת צוות ה PMO בארגון. ככל שמידת ההלימה בין התוכנית האסטרטגית הארגונית לתוכניות ה PMO תהיה גבוהה יותר – כך מידת ההצלחה ושביעות הרצון מפעילות מערכות המידע תגבר. ללא כיוון, הכוונה אסטרטגית של גוף ה PMO – קיימת סכנה מובנית לאיבוד משאבים וזמן יקר שלא תמיד קיים.

הובלה והטמעת מתודולוגיות בקרה וניהול IT

אנו מסייעים לארגונים להטמיע מסגרות בקרה (Frameworks) מקובלות בתעשייה, כגון: Cobit5 ו ITIL. בעבודתנו, אנו מקפידים להתאים את הבקרות לאופי ותרבות הארגון עם מינימום פגיעה בתפקוד השוטף של התהליכים בארגון. 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני